Takskydd

Takskyddsanordningar är samlingsnamnet på de installationer som har med personsäkerhet på tak att göra, såsom Takstegar takbryggor snörasskydd, och infästningar för livlinor mm Taket är många människors arbetsplats så det finns lagar som reglerar dessa människors säkerhet på taket. Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns rätt taksäkerhet på sin fastighet samt att den är funktionsduglig.

Bliden visar en bra lösning för säkert tak (källa PLR)

Ert tak

WOSAB har sakkunnig personal som genomgått kurser för att kunna bistå Er i frågor angående taksäkerhet och taksäkerhets anordningar.
Vi har taksäkerhets utrustning till försäljning samt att vi om Ni så önskar även monterar kompletta Taksäkerhetsanordningar på Ert tak.

Här kan ni enkelt se vad som gäller 
BOVERKETS REGLER BBR19(källa Welandstal)
Att tänka på är att även Villa ägare är ansvariga för sina tak ovanstående regler gäller givetvis änen småhusägare.
Nedan finns en folder med lite tips för Villaägare 
SÄKERT TAK VILLA (Källa TSK)

Så här kan ett flerbostadshus bli utrustat för att en bra tak säkerhetslösning skall erhållas